เทคนิคในพิมพ์งานโปสเตอร์

     โปสเตอร์ ถือเป็นสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่สำคัญมาก เป็นการสื่อสารแบบกลุ่ม ที่พบเห็นการใช้งานโปสเตอร์ก็คือ แวงวงงานโฆษณา เพื่อดึงดูดความสนใจและสื่อสารข้อมูลให้กับกลุ่มเป้าหมายแบบทีเดียวพร้อมๆ กัน การพิมพ์โปสเตอร์ดีๆ สักแผ่นอาจเป็นเรื่องง่ายดายในยุคปัจจุบัน แต่ที่ยากกว่าคือการออกแบบงานพิมพ์โปสเตอร์ดีๆ ออกมา เพราะองค์กรส่วนใหญ่มักจะใส่ข้อมูลมากมายในโปสเตอร์ 1 แผ่น จนแทบไม่รู้ว่าต้องจะสื่อสารอะไรกันแน่ หรือไม่ก็ไม่มีข้อมูลใดๆ เลยในโปสเตอร์ บางงานอดคิดไม่ได้เลยว่าจะพิมพ์งานโปสเตอร์ชิ้นนั้นออกมาเพื่ออะไรกันแน่…!?! แล้วจะมีเทคนิคในการใช้งานโปสเตอร์ที่จะทำให้ดูโดดเด่น ดูน่าสนใจต่อผู้พบเห็นหรือเปล่า แน่นอนว่า "มี" เพราะหากเข้าใจหลักง่ายๆ นี้ก็จะสามารถใช้งาน ออกแบบ และพิมพ์โปสเตอร์ออกได้อย่างประสบความสำเร็จ

     สำหรับงานพิมพ์โปสเตอร์แล้ว รูปภาพหรือกราฟิกที่ใช้ คือสิ่งที่ต้องการสื่อความหมายออกมาแทนคำพูดหรือข้อความที่ถูกเขียนขึ้น กราฟิกในงานพิมพ์โปสเตอร์จึงต้องสื่อความหมายได้ด้วยตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบายใดๆ เลย เมื่อโปสเตอร์ใช้เวลาเพียงไม่นานสำหรับการดึงดูดความสนใจ รูปภาพจึงถือเป็นส่วนประกอบหลัก ควรใช้ภาพที่มีขนาดใหญ่พอ สะดุดตา และใส่คำอธิบายเพียงเล็ก ส่วนสำคัญอีกประการคือขนาดของตัวอักษรที่ต้องมีความสัมพันธ์กับระยะการมองของผู้ชม ซึ่งโดยปกติจะต้องมองเห็นได้โปสเตอร์ได้จากระยะ 6 เมตรได้ สำหรับข้อความในส่วนที่เหลือก็ใช้ตัวอักษรขนาดเล็กวางไว้ด้านล่างสุดของโปสเตอร์ เพียงเท่านี้เราก็สามารถออกแบบและพิมพ์โปสเตอร์ที่ดีออกมาใช้งานกันได้แล้วครับ

     การพิมพ์โปสเตอร์ที่ดีควรจะต้องโฟกัสข้อความเพื่อการสื่อสาร ควรสรุปใจความสำคัญที่โปสเตอร์นี้จะสื่อข้อความออกไปได้ เอาแค่ 1 ประโยคสั้นๆ เพราะมีเวลาไม่มากนักในการเดินผ่านหรือหยุดอ่านโปสเตอร์เพียงชั่วครู่จนเป็นที่สนใจและถูกอ่าน ดังนั้น โปสเตอร์ไม่ควรมีข้อมูลเยอะแยะมากมาย จนอาจทำให้โปสเตอร์นั้นดูรกรุงรัง และไม่สามารถอ่านหรือจับใจความสำคัญจากโปสเตอร์นั้นได้เลย ข้อความเพียง 1 ประโยค ที่โปสเตอร์นั้นจะต้องสื่อสารออกไป ควรจะตอบโจทย์ และวัตถุประสงค์ในการนำเสนอว่าเราจะพิมพ์โปสเตอร์นี้ไปทำไม ต้องการอะไรจากการนำเสนอผ่านโปสเตอร์แผ่นนั้น แน่นอนว่า การออกแบบกราฟิกดีไซน์ในงานพิมพ์โปสเตอร์คือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการใช้งานโปสเตอร์ หากภาพสวยสะดุดตา ภาพที่แปลกตาไม่เหมือนใคร ภาพที่ชวนมอง ล้วนเป็นส่วนสำคัญในการช่วยดึงดูดความสนใจให้แก่โปสเตอร์แผ่นนั้น

นวัตกรรมการพิมพ์ที่น่าสนใจ

     เคยสั่งเกตุเวลาเราไปตลาด เพื่อเลือกซื้อผลไม้สักอย่างนั้น เราก็ต้องดูโดยรวมด้วยตา ดูขนาด ดูตำหนิ ดูสี ชิมรสชาติ เปรี้ยวหรือหวานไปหรือเปล่า มีกลิ่นแปลกๆ เนื่องจากการเน่าเสียหรือไม่ ทุกอย่างมันเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการซื้อหรือไม่ซื้อ นี่แหละเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดนวัตกรรมของการสร้างสารเคลือบชะลอการสุกและ ประยุกต์ให้มีหมึกสำหรับพิมพ์ป้ายสินค้าติดผลิตภัณฑ์ พิมพ์สติ๊กเกอร์ป้ายสินค้า พิมพ์สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า หรือกล่องบรรจุภัณฑ์  ปัจจุบันมีเทคนิคและกระบวนการมากมายเพื่อจะป้องกันและลดความเสื่อมเสียของ มะม่วง หนึ่งในเทคนิคนั้นคือ การกำจัดแก็สเอทีลีน ในการเก็บรักษามะม่วง แบ่งเป็น 3 กลุ่มของเทคนิคการใช้ตัวกำจัดเอทีลีน คือ การใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา การใช้เพทตินัมในอะลูมิเนียม เป็นตัวออกซิไดส์เอทีลีนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ ซึ่งมีราคาแพงและไม่นิยม (ต่อมาเป็นการใช้ตัวออกซิไดส์ ส่วนใหญ่ใช้โปแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตในถุงเล็กวางไว้ในบรรจุภัณฑ์ผักผลไม้และ การใช้สารดูดซับเป็นแร่ธาตุที่มีความพรุนสูง มีพื้นที่ผิวมากและสามารถตรึงโมเลกุลของแก็สเอทิลีน ได้แก่ ถ่านกัมมันต์ ดินขาว ซีโอไลต์และหินภูเขาไฟ โดยการผสมพาลาเดียมและถ่านกัมมันต์ ถ่านกัมมันต์ จะใช้ในลักษณะที่เป็นการบรรจุถุงเล็กและการเคลือบลงไปบนกล่อง กระดาษลูกฟูกและซีโอไลต์ในถุงพลาสติกพอลิเอทีลีนสามารถตรึงเอทีลีนได้ ในอุตสาหกรรมการพิมพ์การเคลือบเงากระ-ดาษโดยการใช้หมึกไม่มีสีหรือวาร์นิช เป็นเทคนิคที่ราคาค่อนข้างถูก มีประสิทธิภาพในการป้องกันหมึกพิมพ์และผิวกระดาษจากการขูดขีดในระดับปานกลาง เสริมความสวยงามในด้านความแวววาวและความใส ให้ภาพที่สดใสและชัดเจนโดยการนำวาร์นิชเคลือบกล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อป้องกัน สารดูดซับเอทีลีนจากการขีดข่วนและมีพอลิแลคติกเอซิดเป็นองค์ประกอบในน้ำหมึก เพื่อการย่อยสลายและรีไซเคิลง่าย

     การจะทำให้ผล ไม้ยืดอายุได้มีประสิทธิภาพนั้น เราจะต้องให้หน้าสัมผัสของกระดาษสัมผัสกับผลไม้โดยตรง ถ้าเรายังใช้วิธีแปะ หรือว่าไม่สัมผัสผลไม้โดยตรงนั้นเชื้อรามันก็จะเกิดอยู่ ตอนนี้เราจึงทำถุงห่อหรือกระดาษที่นำมาห่อตัวผลไม้เลย ปกติเรากินมะม่วงหรือว่าสาลีแล้ว เราจะพบว่าผลไม้พวกนี้มันอยู่ในถาดที่ห่อหุ้มกันกระแทก ทางเราก็มาคิดกันว่าเราจะทำให้กระดาษยืดอายุผลไม้ของเรามีคุณสมบัติกันกระแทกได้อีกอย่างด้วย ไม่เพียงแต่รักษาผิวมะม่วงหรือเชื้อราเท่านั้น เราก็จะขึ้นรูปเป็นอย่างที่เขาทำตามตลาด จากการ วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการชะลอการสุกในงานวิจัยครั้งนี้ พบว่า สามารถยืดอายุได้ 27 วัน มีแต่ชุควบคุมมีอายุการเก็บรักษาเพียง 18 วันที่อุณหภูมิ 13±2°C ความชื้นสัมพัทธ์ 90±5 %RH นับเป็นนวัตกรรมการพิมพ์ที่สนใจอย่างมาก หากนำมาพิมพ์สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าได้ คงจะช่วยยืดอายุของสินค้าเพื่อวางจัดจำหน่ายได้ดียิ่งขึ้นครับ

สาระเกี่ยวกับใบปลิว

     ใบปลิว หรือแผ่นปลิว (leaflet) หมายถึง สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจที่มีเนื้อหาสาระเรื่องใดเพียงเรื่องเดียว ได้แก่ พิมพ์ใบปลิวคำแถลง พิมพ์ใบปลิวประกาศ พิมพ์ใบปลิวชี้แจง พิมพ์ใบปลิวแจ้งความ ฯลฯ โดยข้อความเหล่านั้นมักจะเป็นการให้ข้อมูลเพื่อแจกจ่ายไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา หรือเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ก็ได้ อาจกล่าวได้ว่าความหมายของการพิมพ์ใบปลิวอีกลักษณะหนึ่งก็คือแผ่นกระดาษข้อความที่แจกจ่ายไปในลักษณะที่ปกปิด ไม่เปิดเผยเหมือนการพิมพ์ใบปลิวโฆษณาสินค้าและบริการ หรือการพิมพ์ใบปลิวเพื่อป่าวประกาศเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นการจัดทำโดยหน่วยงานราชการ เป็นต้น

     ในแวดวงธุรกิจการค้านั้นการพิมพ์ใบปลิวสามารถแจกจ่ายได้ง่าย การพิมพ์ใบปลิวจึงสามารถนำมาใช้ได้หลายโอกาส ใบปลิวมีขนาดพอเหมาะจึงสะดวกในการแจกพกพา ทำให้ใบปลิวและข้อความที่ต้องการประชาสัมพันธ์ผ่านใบปลิวสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยง่าย โอกาสที่ใบปลิวถูกเก็บ จึงมีความจำเป็นต้องเน้นเรื่องการออกแบบและพิมพ์ใบปลิวให้สวยงาม เพื่อไม่ให้ใบปลิวของเรานั้นไม่มีค่าหรือถูกนำไปทิ้ง การใช้วัสดุในการออกแบบและพิมพ์ใบปลิวให้สวยงามด้วย ควรใช้กระดาษขนาดที่เป็นมาตรฐานโดยเฉพาะขนาด A4 ในการจัดทำโดยอาจพิมพ์สีเดียวหรือสองสีก็ได้ แล้วแต่ความต้องการและงบประมาณของลูกค้าเป็นสำคัญ ได้แก่ พิมพ์ใบปลิวประชาสัมพันธ์, พิมพ์ใบปลิวประชาสัมพันธ์ร้านค้า, พิมพ์ใบปลิวโฆษณาสินค้า, พิมพ์ใบปลิวโปรโมชั่นลดราคาสินค้า, พิมพ์ใบปลิวสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัล เป็นต้น

     ตัวอย่างการพิมพ์ใบปลิวเพื่อการโฆษณาสินค้าและบริการ เช่น การพิมพ์ใบปลิวแนะนำสินค้า การพิมพ์ใบปลิวเสนอบริการ การพิมพ์ใบปลิวส่งเสริมการขาย การพิมพ์ใบปลิวลดราคาสินค้า การพิมพ์ใบปลิวคูปองสินค้า การพิมพ์ใบปลิวแนะนำสถานศึกษา การพิมพ์ใบปลิวแนะนำสถานที่เที่ยว การพิมพ์ใบปลิวแนะนำร้านค้า การพิมพ์ใบปลิวแจ้งข่าวสาร การพิมพ์ใบปลิวตารางกิจกรรม การพิมพ์ใบปลิวรับสมัครสมาชิก การพิมพ์ใบปลิววิธีใช้สินค้า ใบปลิวเผยแพร่กิจกรรม และการพิมพ์ใบปลิวชักชวนเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น การพิมพ์ใบปลิวจึงนับได้ว่าเป็นสื่อโฆษณาชนิดโดยตรงที่ผู้ผลิตสามารถส่งตรงถึงผู้บริโภคแจกจ่ายตามสถานที่ต่างๆ มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษที่ใช้พิมพ์ภาพ ข้อความ และองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และในกิจการเฉพาะกิจอื่นๆ โดยมีลักษณะเด่นที่มีขนาดเล็ก หยิบถือได้สะดวก สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้มาก ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ค่อนข้างต่ำกว่าการใช้สื่ออื่นๆ

ปัญหาในการ Plot AutoCAD

     หลังจากการเขียนแบบเสร็จสิ้นก็ต้องมาพิมพ์แบบแปลน แต่ก่อนที่เราจะพิมพ์แบบแปลน หรือ Plotting จำเป็นจะต้องตรวจสอบไฟล์งานก่อนทำการพิมพ์แบบแปลนให้เรียบร้อยเสียก่อน ว่ามีไฟล์งานของเราความพร้อมแค่ไหนที่จะสามารถนำชิ้นงานไปทำการพิมพ์แบบแปลนได้หรือเปล่า นั่นเป็นเพราะในกรณีที่เราไม่ได้มีเครื่องพล็อตเตอร์อยู่ใกล้ตัว คอมพิมพ์เตอร์ที่ใช้ไม่ได้ทำการเชื่อมต่อกับเครื่องพล็อตเตอร์เอาไว้ หรือต้องการพิมพ์แบบแปลนด่วนเพื่อออกพื้นที่  ดังนั้น เราลองมาตรวจสอบไฟล์งานกันก่อนดีกว่า เพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลาและโอกาสในการทำงาน  เริ่มจากเวอร์ชันของโปรแกรมของเรากันก่อน เช่น AutoCAD ที่เราใช้เขียนแบบเป็นรุ่นไหน เครื่องพิมพ์ในร้านที่ให้บริการนั้นรองรับกันหรือเปล่า ดังนั้น การที่เราจะนำไฟล์งานมาพลอตแบบแปลนกับทางร้าน ควรจะสอบถามล่วงหน้าให้เรียบร้อยเสียก่อน จึงค่อยทำการ Export ไฟล์งานของเราไปยัง AutoCAD รุ่นที่เครื่องพิมพ์รองรับ จะทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และทางที่ดีเราควรนำไฟล์เดิมมาสำรองไว้ด้วย เพราะอาจเกิดการเสียหายกับไฟล์งานขณะทำการส่งผ่านเข้าสู่เครื่องพิมพ์ก็ได้

     การคัดลอกไฟล์งานเพื่อมาทำการพลอตแบบแปลน เช่น ไฟล์งานของโปรแกรม AutoCAD (.dwg หรือ .dws) เป็นไฟล์ที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้มากมาย เช่น Layer, Dimension, และวัตถุประกอบการเขียนแบบ (element) ต่างๆ จึงเกิดความเสียหายกับไฟล์ได้ง่ายเวลาเกิดข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ (โดยเฉพาะงานสามมิติ) เช่นเกิดการล็อคตัวเองได้ในขณะที่ทำการคัดลอกไฟล์งาน เป็นต้น  ดังนั้น เราควรตรวจสอบไฟล์งาน โดยการเปิดดูให้แน่ใจเสียก่อนที่จะนำไฟล์งานไปทำการพิมพ์แบบแปลนกับ ทางร้านค้า การสำรวจตัวอักษร หรือ ฟอนต์ (font) ที่เราใช้ในไฟล์งานของเรา เพราะบางกรณีอาจเป็นตัวอักษรที่หายากหรือมีลิขสิทธิ์เฉพาะตัว ซึ่งเราสามารถแก้ไขได้โดยการคัดลอกตัวอักษรของเราโดยเตรียมไปด้วย (ทางร้านยินดีลงฟอนต์ให้เพื่อทำการพลอตแบบแปลน)  แต่หากเป็นกรณีใช้งานฟอนต์ที่มีลิขสิทธิ์ ควรแจ้งกับทางร้านให้ทราบและทำการลบฟอนต์นั้นออกหลัง จากพิมพ์แบบแปลนเรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้นมาในภายหลังได้

     ปัจจุบันนี้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรงอุตสาหกรรม (มอก.) ได้ออกกำหนด "มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง เล่ม ๑ ทั่วไป" ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐ ตอนที่ ๑๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๖ ถือเป็นมาตรฐานสำหรับการเขียนและการพิมพ์แบบแปลน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการสถาปัตยกรรม ในอันที่จะได้มีหลักในการเขียน การอ่าน และการพิมพ์แบบแปลนออกมาใช้งานให้เป็นอย่างเดียวกันทั้งหมด

การ์ดสะสมสตีม (steam ) คืออะไร…!?!

     การ์ดสะสมบนสตีม (steam )  เป็นการ์ดเพื่อการสะสมสตีม (steam ) ที่ไดรับจากการเล่นเกมบน Steam  ใช้สะสมจนครบเซ็ตเพื่อแลกของที่ใช้ในการปรับแต่งโปรไฟล์ และข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นเพื่อจะทำให้การ์ดสะสมสตีม (steam )หาได้ง่ายๆ  โดยผู้เล่นคนหนึ่งในเกมที่มีส่วนร่วม ขณะที่กำลังเล่นจะได้รับการ์ดสะสมสตีม (steam )มาเป็นระยะ ซึ่งจะถูกใส่ไว้ในช่องเก็บของ  Steam  โดยเกมส่วนใหญ่จะดรอปการ์ดเป็นจำนวนเท่ากับครึ่งหนึ่งของจำนวนการดในเซ็ตการ์ดของเกมนั้นๆ  ตัวอย่างเช่น ในเกมนั้นมีการ์ดสะสม 8 ใบในเซ็ต ก็จะสามารถดรอปการ์ดสะสมสตีม (steam )ได้ 4 ใบจากการเล่นจำเป็นต้องสะสมอีกครึ่งหนึ่งของเซ็ตจากสมาชิกคนอื่นๆ ในชุมชน เช่น เข้าร่วมกลุ่มสนทนา ตลาดชุมชน ต่อรองกับผู้เล่นอื่น และแลกเปลี่ยนในการสนทนา ฯลฯ โดยสามารถดูจำนวนของการดรอปการ์ดสะสมที่เหลือได้ที่หน้าโปรไฟล์ของเรา

     หลังจากได้รับการ์ดสตีม (steam ) ดรอปจนครบแล้ว จะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรับ Booster Pack ที่เป็น Set ของ 3 การ์ดสะสม ซึ่งอาจจะเป็นการ์ดธรรมดาหรือการ์ดฟอยล์ก็ได้  โดย Booster Pack จะสุ่มมอบให้กับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ได้รับเมื่อมีการสร้างเหรียญตราเพิ่มขึ้นจากเหล่าสมาชิกในชุมชน จึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เข้าสู่ระบบ Steam ทุกๆ สัปดาห์เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับการ์ดสะสมเอาไว้ เมื่อได้รับแล้วเลเวล Steam จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการได้รับ Booster Pack ดังต่อไปนี้ Lv.10 เพิ่มอัตราไนการได้รับการ์ดสะสม +20%, Lv.20 เพิ่มอัตราไนการได้รับการ์ดสะสม +40%, Lv.30 เพิ่มอัตราไนการได้รับการ์ดสะสม +60%, Lv.40 เพิ่มอัตราไนการได้รับการ์ดสะสม +80%, Lv.50 เพิ่มอัตราไนการได้รับการ์ดสะสม +100% (หรือเพิ่มโอกาสเป็นสองเท่า)

     สุดท้าย การดรอปการ์ดสะสมสตีม (steam ) ในเกมขณะที่ผูกติดอยู่กับเวลาในการเล่นเกมเท่านั้น เราจะเป็นอิสระจากรางวัลความสำเร็จเท่าที่เราได้รับ แน่นอนว่าเราจะหาทางเพิ่มกฎใหม่ๆ สำหรับการดรอปการ์ดสะสมในอนาคต แต่มีปัญหาบางอย่างกับรางวัลความสำเร็จในเกมที่ทำให้เราไม่เลือกใช้ในขณะนี้ เกมจำนวนมากมีรางวัลความสำเร็จหมดคุณค่าไป และหมดความสนุกไปด้วยเช่นกัน รางวัลความสำเร็จยังคงมีคุณค่า และการมีกล่องแสดงรางวัลความสำเร็จในโปรไฟล์ชุมชนของเราก็เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการอวดรางวัลความสำเร็จสำหรับการ์ดสะสมหายากเหล่านั้น

วัตถุประสงในการพิมพ์แคตตาล็อก

     แคตตาล็อก เป็นสื่อสิ่งพิมพ์อีกแขนงหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการใช้งานเชิงธุรกิจ เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่สำคัญสำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลสินค้าและบริการจำนวนมาก เนื่องจากแคตตาล็อกมีพื้นที่สำหรับนำเสนอข้อมูลจำนวนมากๆ การรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดพิมพ์แคตตาล็อกเกี่ยวกับสินค้าและแบริการไว้ในที่เดียวกัน และทำการจัดหมวดหมู่ของสินค้าและบริการไว้ในแคตตาล็อก 1 เล่ม ดังนั้น การพิมพ์แคตตาล็อกจึงถือว่าเป็นงานที่ท้าทายเป็นอย่างมาก เพราะในการจัดพิมพ์แคตตาล็อกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรชั้นน้ำ อีกทั้งยังแสดงศักยภาพขององค์กรในการผลิตและการจัดจำหน่ายแค่ไหน นอกจากนี้ แคตตาล็อกยังช่วยสะท้อนภาพลักษณะความเป็นมืออาชีพและความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรอีกด้วย

     สำหรับการพิมพ์แคตตาล็อกที่ดีนั้นจะมีการออกแบบและจัดพิมพ์อย่างคุณภาพ เพื่อช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ในการเป็นผู้นำ ทั้งยังช่วยสร้าง Brand ให้กับสินค้าและบริการ รวมไปถึงองค์กรด้วย  อาจกล่าวได้ว่า การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านงานพิมพ์แคตตาล็อกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์ เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและศักยภาพขององค์กร เนื่องจากแคตตาล็อกมีพื้นที่มากเพียงพอสำหรับข้อมูลมากหมายนี่เอง จึงทำให้การโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านแคตตาล็อกได้อย่างไร้ขีดจำกัด ทั้งนี้ ด้วยคุณภาพในการออกแบบ จัดพิมพ์ และเข้าเล่มอย่างประณีตจะยิ่งส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าเป็นอย่างมาก อีกทั้งแคตตาล็อกยังเหมาะกับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับข่าวสาร สินค้าและบริการ หรือเจริญก้าวหน้าขององค์กร เป็นส่วนช่วยในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) กับลูกค้าได้อย่างจริงจัง

     การผลิตงานพิมพ์แคตตาล็อกอาจทำออกในลักษณะการเผยแพร่เป็นรายเดือน รายสามเดือน หรือประจำทุกปี ก็ได้ ซึ่งความถี่ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านแคตตาล็อกนั้นขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสม จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ประมาณ 32-64 หน้า พร้อมจัดทำปกแคตตาล็อกให้หนา หรืออาจเคลือบเงามัน Spot UV เพื่อให้แคตตาล็อกดูดีมากยิ่งขึ้น เพราะองค์กรส่วนใหญ่จะใช้แคตตาล็อกส่งให้กับลูกค้าประจำของบริษัท หรือใช้แคตตาล็อกสำหรับต่อยอดธุรกิจด้วยการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ๆ เข้ามา โดยการแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจหรือกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจ  ซึ่งแคตตาล็อกก็จะทำหน้าที่สื่อสารไปยังลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายแบบตัวต่อตัว

ใบประกาศสำหรับพนักงานดีเด่น

     สำหรับการพิมพ์ใบประกาศนั้นไม่ใช่แค่งานพิมพ์ธรรมดาๆ หากแต่ต้องการการออกแบบและระบบพิมพ์ที่ดีอีกด้วย อีกทั้งงานตกแต่งหลังงานพิมพ์ใบประกาศนียบัตร เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของผู้มอบแก่ผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจกับผู้รับในการดำรงชีวิตและการทำหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป และด้วยสมรรถภาพในการพิมพ์ปัจจุบันที่ทันสมัยและรวดเร็ว การพิมพ์ใบประกาศด่วนเร็วทันใจ สามารถรองรับการใช้งานได้ทันท่วงที และยังสามารถเรียงลำดับชื่อผู้รับแต่ละใบได้อีกด้วยแม้จะเป็นการพิมพ์ใบประกาศด่วนก็ตามที

ไม่ว่าจะเป็นใบประกาศนียบัตร เช่น เกียรติบัตร วุฒิบัตร ปริญญาบัตร หรือใบประกาศสำคัญต่างๆ ล้วนมีความแตกต่างไปตามความหมายและการลักษณะของการนำไปใช้มอบตามวาระต่างๆ อันได้แก่

     "เกียรติบัตร" เป็นบัตรที่มอบให้แก่บุคคลเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับเกียรติ ได้รับการยกย่องอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์แก่สังคม หรือเกียรติบัตรที่มอบให้แก่บุคคลที่ได้ประกอบกิจกรรมที่น่าสรรเสริญ เช่น เป็นบุคคลดีเด่นในด้านใดด้านหนึ่งที่น่ายกย่อง เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันประชันความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งหรือการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนได้รับเกียรติบัตรรับรองในการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ ด้วย, "วุฒิบัตร" คือบัตรที่มอบให้แก่บุคคลเพื่อรับรองว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิ คือความเจริญในด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือความสามารถอื่นๆ ที่ได้จากการอบรม ผู้มอบวุฒิบัตรอาจเป็นผู้รับผิดชอบจัดการอบรม เช่น การอบรมทางวิชาการต่างๆ ให้แก่ครูอาจารย์ ผู้สอนวิชานั้นๆ หรือแก่บุคคลทั่วไป เช่น การอบรมการทำอาหาร การอบรมศิลปะการจัดดอกไม้ เป็นต้น, "ประกาศนียบัตร" เป็นเอกสารสำหรับแสดงวิทยาฐานะของผู้สำเร็จการศึกษาที่จัดขึ้นเป็นหลักสูตร ใช้สำหรับการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา, "ปริญญาบัตร" เป็นเอกสารรับรองวิทยฐานะของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา

การเลือกใช้วัสดุในการพิมพ์ใบประกาศก็เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะใบประกาศจะถูกนำไปมอบให้แก่บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ หรือผู้ที่กระทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม จึงถือเป็นเรื่องสำคัญในการเลือกวัสดุสำหรับการพิมพ์ใบประกาศ โดยวัสดุที่เลือกใช้ส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุจำพวกกระดาษอย่างดี เช่นกระดาษที่มีการเคลือบผิว และกระดาษที่ไม่ผ่านการเคลือบผิว

     การพิมพ์ใบประกาศ หรือพิมพ์ใบประกาศนียบัตร เป็นที่เอกสารที่มอบให้แก่ผู้ที่มีความสามารถต่างๆ เช่น การเข้าร่วมการแข่งขัน หรือมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ตามที่ผู้มอบได้กำหนดไว้ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าผู้รับใบประกาศนียบัตรนั้นได้มีส่วนร่วมในการสัมมานาด้วยเช่นกัน ด้วยวัตถุประสงค์ในการมอบที่หลากหลายเช่นนี้ทำให้การพิมพ์ใบประกาศมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปด้วย เช่น การพิมพ์สี่สี การปั๊มนูน การปั๊มเคเงิน การปั๊มเคทอง ฯลฯ พร้อมด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ใบประกาศแบบ Digital Print ทำให้สามารถพิมพ์ใบประกาศด่วนออกมาได้อย่างรวดเร็วทันใจ สามารถพิมพ์ในปริมาณน้อยๆ ไปถึงในปริมาณที่มากได้อีกด้วย สำหรับการพิมพ์ใบประกาศที่ต้องการความหรูหรา มีระดับ เพื่อเพิ่มคุณค่าแก่งานพิมพ์ใบประกาศสำหรับบุคคลที่สำคัญมากๆ อาจเพิ่มคุณสมบัติในการพิมพ์ใบประกาศให้ดูโดดเด่นมากขึ้น ด้วยวิธีการเคลือบด้าน เคลือบ UV หรือแม้กระทั่งการเคลือบ Spot UV เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันนี้การพิมพ์ใบประกาศเริ่มเป็นนิยมในหมู่บริษัทและองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เพื่อเป็นผลักดันบุคลากรของตนให้เห็นถึงความสำคัญของงาน และยังเป็นผลักดันให้เกิดการพัฒนาตนเองอีกด้วย

พิมพ์นามบัตรอย่างไรดี…!?!

     การพิมพ์นามบัตรด่วนเพื่อใช้งานแบบกะทันหันด้วยระบบอิงค์เจ็ท ข้อดีของการพิมพ์ระบบนี้คือหาร้านรับพิมพ์ได้ง่ายเพราะมีอยู่ทั่วไป ราคาค่อนข้างถูก พิมพ์จำนวนน้อยๆ ได้ เหมาะกับงานพิมพ์นามบัตรด่วนได้เพราะรอรับงานพิมพ์ได้เลย สำหรับข้อเสียคือสีไม่ตรงกับแบบที่พิมพ์ ตัวอักษรไม่คมชัดเท่าที่ควร ค่าใช้จ่ายในการสั่งพิมพ์แล้วแต่ประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์ ความสำคัญในการพิมพ์นามบัตรการใส่ข้อมูลที่จำเป็นควรใส่ให้ครบถ้วนถูกต้อง  ก่อนจะพิมพ์นามบัตรทุกครั้ง เราควรตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการจะใส่ลงไปในนามบัตรว่ามีความถูกต้องหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ-นามสกุล ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์/มือถือ อีเมล์ เว็บไซต์ หรือช่องทางการติดต่อต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงเราได้โดยตรง  ควรมีมากกว่า  1 ภาษาหากเราหรือองค์กรของเราต้องมีการติดต่อหรือทำธุรกิจกับต่างประเทศ การใช้ภาษาไทยเพียงอย่างเดียวอาจไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย ดังนั้น ในส่วนด้านหลักของนามบัตรเราควรเพิ่มชื่อและข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษลงไปด้วย เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ในขั้นตอนนี้แม้ว่าเราจะสั่งพิมพ์นามบัตรด่วนก็สามารถพิมพ์ออกมาได้อย่างรวดเร็ว เพราะเทคโนโลยีในยุคนี้สามารถรองรับการพิมพ์แบบสองหน้าพร้อมกันแล้ว  ที่สำคัญคือ เน้นความเรียบง่าย  ความเรียบง่ายถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่นามบัตรควรจะมี ทั้งตัวอักษร ขนาด และรูปแบบ เช่น ถ้าเราอยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปรึกษาด้านการเงิน ควรหลีกเลี่ยงการใช้นามบัตรที่มีสีสันฉูดฉาดมากจนเกินไป ควรเลือกสีที่มีความสว่างสดใส เช่น สีครีม สีขาว ฯลฯ เพราะเป็นโทนสีที่จะแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ และง่ายต่อการอ่าน โดยลักษณะระบบการพิมพ์นามบัตรด่วนในปัจจุบันที่มักนิยมใช้กันมีดังนี้     การพิมพ์นามบัตรด้วยระบบอิงค์เจ็ท (ink jet) ข้อดีของการพิมพ์ระบบนี้คือหาร้านรับพิมพ์ได้ง่ายเพราะมีอยู่ทั่วไป ราคาค่อนข้างถูก พิมพ์จำนวนน้อยๆ ได้ เหมาะกับงานพิมพ์นามบัตรด่วนเพราะรอรับงานพิมพ์ได้เลย สำหรับข้อเสียคือสีไม่ตรงกับแบบที่พิมพ์ ตัวอักษรไม่คมชัดเท่าที่ควร ค่าใช้จ่ายในการสั่งพิมพ์แล้วแต่ประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์

     การพิมพ์นามบัตรด้วยระบบเลเซอร์ (laser jet)  ข้อดีของการพิมพ์ระบบนี้คือตัวอักษรคมชัดกว่าระบบอิงค์เจ็ท ร้านรับพิมพ์พอจะหาได้ ราคาย่อมเยาแต่สูงกว่าอิงค์เจ็ทเล็กน้อย พิมพ์จำนวนน้อยๆ ได้ พร้อมรอรับงานพิมพ์นามบัตรด่วนได้เลย สำหรับข้อเสียคือสีบางสียังผิดเพี้ยนไปจากต้นแบบ คุณภาพและค่าใช้จ่ายในการสั่งพิมพ์ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์

     การพิมพ์นามบัตรด้วยระบบซิลค์สกรีน (silk screen)  ข้อดีของการพิมพ์ระบบนี้ตัวอักษรและรูปภาพค่อนข้างชัดเจน มีความมันเงาเล็กน้อย ร้านรับพิมพ์พอได้บ้าง บางร้านมีรับบริการพิมพ์นามบัตรลงบน PVC ทำให้นามบัตรทนต่อแรงฉีดขาด กันน้ำได้ สำหรับข้อเสียคือต้องสั่งพิมพ์จำนวนมาก ค่าใช้จ่ายในการสั่งพิมพ์ขึ้นอยู่กับจำนวนสีที่ใช้ ไม่เหมาะกับงานที่มีความละเอียดซับซ้อนที่มีสีเยอะๆ ใช้เวลาพอสมควรในการรับงานพิมพ์ อาจใช้เวลาหลายวัน ทำให้พิมพ์นามบัตรด่วนไม่ค่อยได้ แต่ขึ้นอยู่กับการพูดคุยต่อรอง

     การพิมพ์นามบัตรด้วยระบบออฟเซ็ต (offset)  ข้อดีของการพิมพ์ระบบนี้คือสีสวย ตัวอักษรคมชัด ออกแบบได้หลายหลาย และสามารถเพิ่มลูกเล่นในขั้นตอนการพิมพ์ได้ร้านรับพิมพ์หาง่าย แต่ข้อเสียคือต้องสั่งพิมพ์จำนวนมาก ใช้เวลาในการจัดทำพอสมควร ต้องมีการแยกสีเพื่อทำเพลทแม่พิมพ์ รองานพิมพ์หลายวัน การออกแบบต้องมีความรู้เรื่องสีในงานพิมพ์พอสมควร และต้องคอยตรวจสอบงานก่อนพิมพ์จริง

     การพิมพ์นามบัตรด้วยระบบดิจิตอลออฟเซ็ต (digital offset)  ข้อดีของการพิมพ์ระบบนี้คือพิมพ์ได้เร็วกว่าระบบออฟเซ็ต เพราะลดขั้นตอนการแยกสีเพื่อทำเพลทแม่พิมพ์ พิมพ์นามบัตรด่วนจำนวนน้อยๆ ได้ ราคาย่อมเยา ร้านรับงานพิมพ์หาง่าย ข้อเสียคือ สีอาจมีไม่ตรงบ้าง หรือตัวอักษรมีความคมชัดน้อยกว่าระบบออฟเซ็ตอยู่เล็กน้อย คุณภาพและบริการต่างๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละร้าน เพราะบางร้านก็ไม่ยอมพิมพ์งานตัวอย่างเพื่อให้ตรวจสอบก่อนพิมพ์จริง

สาระเกี่ยวกับตราปั๊มนูน

     การทำตราปั๊มนูน หรือการทำตราปั๊มจม เป็นการใช้บล็อกและเครื่องปั๊มนูนกระดาษและเอกสารสำคัญต่างๆ เช่น ทำตราปั๊มนูนนามบัตร ทำตราปั๊มนูนใบประกาศนียบัตร ทำตราปั๊มนูนวุฒิบัตร หรือทำตราปั๊มนูนเกียรติบัตร ทำตราปั๊มนูนป้ายสินค้า ทำตราปั๊มนูนกล่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น  นอกจากเอกสารแล้วก็อาจใช้ปั๊มนูนวัสดุต่างๆ เช่น ปั๊มโลโก้ สัญลักษณ์หรือข้อความบนกระเป๋าหนัง ปกหนังสำหรับหุ้มเอกสาร ใบหุ้มปกหนังสือสำคัญต่างๆ เพื่อให้เพิ่มความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์  สำหรับการทำตราปั๊มนูนนั้นควรมีขนาดของข้อความ สัญลักษณ์ หรือโลโก้ ที่เราต้องการนำมาใช้กับเครื่องปั๊มนูน ควรมีขนาดไม่เกินพื้นที่เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร หรือขนาดเล็กกว่านี้ก็ได้ สำหรับรายละเอียดของโลโก้ สัญลักษณ์ และข้อความที่จะนำมาใช้ควรมีรายละเอียดที่ไม่มากจนเกินไปนัก หรือว่ามีขนาดเล็กจนเกินไป เพราะอาจทำให้การทำตราปั๊มนูนออกมาแล้วดูไม่สวยงามหรือไม่ชัดเจนเท่าที่ควร หากมีหน่วยงาน บริษัทหรือกิจการใดที่ต้องการใช้งานเครื่องปั๊มนูน หรือต้องการออกแบบบล็อกทำตราปั๊มนูน เพื่อไปใช้งานกับเครื่องปั๊มนูน ก็ควรคำนึงถึงงบประมาณเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งการเลือกก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานว่าใช้ปั๊มกับวัสดุอะไร ใช้ปั๊มเยอะหรือเปล่า หรือใช้งานบ่อยแค่ไหน ทางที่ดีควรนำภาพต้นแบบ โลโก้ สัญลักษณ์ และข้อความดังกล่าว หากคิดจะทำตราปั๊มนูนจริงๆ ก็สามารถขอคำปรึกษาหรือคำแนะนำจากนักออกแบบหรือผู้ผลิตเสียก่อน เพื่อไม่ให้เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณและเสียเวลาโดยใช่เหตุ อีกทั้งยังได้คุณภาพของงานตามที่ต้องการอีกด้วย

     เครื่องปั๊มนูน เป็นเครื่องมือสำหรับปั๊มนูนกระดาษที่มีความหนาและวัสดุประเภทหนัง โดยมีขั้นตอนการออกแบบและการผลิตตัวบล็อกขึ้นมาสองตัว คือ บล็อกตัวผู้ และ บล็อกตัวเมีย หลักจากนั้นนำบล็อกทั้งสองตัวมาติดตั้งเข้ากับเครื่องปั๊มนูน โดยให้บล็อกทั้งสองตัวตรงกัน ซึ่งตัววัสดุที่นิยมใช้ทำตัวบล็อกกันอย่างแพร่หลายคือ ทองเหลือง โดยใช้วิธีการกัดกรดทำตัวบล็อกขึ้นมา จึงทำให้มีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง แต่ข้อดีคือตัวบล็อกจะมีความทนทานและมีระยะการใช้งานได้นาน  ส่วนวัสดุที่ใช้ในการผลิตตัวบล็อกอีกอย่าง คือตะกั่ว ซึ่งจะมีต้นทุนในการผลิตที่ค่อนข้างต่ำกว่าการใช้ทองเหลือง มีความทนทานและระยะเวลาการใช้งานตามระยะเวลาของมัน ตัวเครื่องปั๊มนูนที่จะนำเอาตัวบล็อกมาติดตั้งนั้นมีอยู่ด้วยกันสองรุ่น คือ รุ่นตั้งโต๊ะ (บ้างก็เรียกว่า รุ่นมุขไทย) ซึ่งเป็นเครื่องปั๊มนูนที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ น้ำหนักมาก ส่วนเครื่องปั๊มนูนอีกรุ่นก็คือ รุ่นพกพา ผลิตจากประเทศไต้หวัน เป็นเครื่องปั๊มนูนที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เหมาะกับการพกพา สำหรับยี่ห้อที่นิยมกันในท้องตลาด ได้แก่ Shiny เป็นต้น

ปัญหาในการใช้งานตรายาง

     สำหรับผู้ต้องการทำตรายางด่วนเพื่อจดทะเบียนการค้า ควรเลือกร้านรับทำตราย่างด่วนที่ใช้วัสดุจากยางพาราแท้ ไม่สึกกร่อนง่าย ใช้ได้ยาวนาน คุ้มค่าคุ้มราคา โดยเฉพาะร้านรับทำตรายางด่วนเพื่อนำไปจดทะเบียนการค้า เพียงแค่ส่งภาพและข้อมูลตัวอย่าง เช่น เครื่องหมายการค้า โลโกบริษัท หรือชื่อบริษัท ให้กับทางร้านที่รับบริการทำตรายางด่วนเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป

     คุณสมบัติทั่วไปของการทำตรายางก็ตามที จะมีความยืดหยุ่น ซับน้ำหมึกได้ค่อนข้างดี สังเกตได้จากเวลาประทับลงบนแป้นหมึกพิมพ์ ผิวหน้ายางที่สัมผัสกับหมึกจะดูดซึมน้ำหมึกจากแป้นได้อย่างรวดเร็ว และการประทับลงบนกระดาษนั้นควรกดให้มีน้ำหนักที่สม่ำเสมอ เพื่อให้ผิวหน้ายางสัมผัสกระดาษได้เต็มที่ เมื่อพิมพ์ออกมาจะได้งานที่คมชัดสวยงาม สำหรับแป้นหมึกที่ใช้ควรดูแลเติมหมึกด้วย ควรเติมแต่พอดี ไม่ควรเติมหมึกแป้นพิมพ์จนเยิ้มเกินไป อีกทั้งการดูแลรักษาความสะอาดตรายางก็มีส่วนอย่างมาก ควรทำความสะอาดทุกครั้งก่อนการเก็บรักษา เพื่อช่วยลดการกัดเซาะผิวหน้าตรายางจากน้ำหมึกได้อีกทางหนึ่ง และยังช่วยยืดอายุในการใช้งานได้อีกยาวนานขึ้น โดยการทำความสะอาดตรายางยังสามารถเลือกใช้น้ำยาคลีนเนอร์ (cleaner) ทำความสะอาดหน้ายางได้อีกด้วย

     หากพบปัญหาในการใช้งานตรายางเวลาประทับลงบนเอกสารแล้ว เครื่องหมายการค้า โลโกบริษัท ชื่อ-นามสกุล วันที่ ฯลฯ งานออกมาเบลอๆ เลอะเทอะ ไม่ชัดเจนและอ่านไม่ออก อาจเป็นเพราะเนื้อยางของตรายางเริ่มแตกเป็นลายงาจนทำให้รอยประทับบิดเบี้ยวไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ ทั้งๆ ที่เริ่มใช้งานตรายางได้ไม่นาน ลองสังเกตหน้าตรายางด้วยการหงายตรายางดูแล้วมีอาการเสื่อมสภาพ เนื้อยางเหนียวเยิ้ม จับแล้วติดผิวมาด้วย ควรสั่งซื้อตรายางหรือสั่งทำตรายางด่วนมาใช้ทดแทน เนื่องยางเนื้อยางเสื่อมสภาพ      ข้อสังเกตบางประการสำหรับผู้ที่ใช้ตรายางที่มีแผ่นยางเป็นสีฟ้าหรือสีคราม มีเคล็ดลับในการเก็บรักษาด้วยการประทับตรายางลงบนกระดาษ เวลาพิมพ์งานเราจะประทับหน้ายางลงบนแป้นหมึกเพื่อให้ยางซับน้ำหมึกไว้ กรณีที่แป้นหมึกพิมพ์ที่มีน้ำหมึกมาก ตรายางก็จะดูดซับน้ำหมึกไว้มากด้วยเช่นกัน เรียกว่า ยางอมน้ำหมึก ส่งผลให้เนื้อยางเกิดความเสียหายได้หากใช้ไปนานๆ ดังนั้น การเก็บรักษาและทำความสะอาดตรายางหลังจากเสร็จสิ้นงานแล้ว ควรใช้ตรายางประทับบนกระดาษสะอาดที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อทำการซับหมึกที่ตกค้างอยู่บริเวณผิวหน้าตรายาง จนน้ำหมึกที่ติดผิวหน้าตรายางเริ่มจางลง จึงทำการเก็บรักษา เนื่องจากน้ำหมึกที่ใช้บางชนิดสามารถทำลายเนื้อยางของตรายางได้ เช่น เนื้อยางแข็งๆ ไม่ยืดหยุ่น แตกลายเร็วกว่าปกติ และเสื่อมสภาพไปในที่สุด